Zliatiny

Zliatiny

Aby mohlo Constellium zabezpečiť najvyššiu kvalitu, odoberá zdrojové suroviny od spoľahlivých medzinárodných dodávateľov.

Presnosť a dôslednosť

Alloys

Sme známi pre našu širokú škálu mäkkých hliníkových zliatin, ktorá umožňuje vysoké tvárnosti profilov s veľkým mechanickým výkonom. Pochádzajúc od renomovaných zahraničných dodávateľov, každá zliatina je vyrobená podľa presných interných špecifikácií. Tie umožňujú dokonalú reprodukciu kvality a vlastností vo veľkých množstvách.

Riešenia a podpora mäkkých zliatin

V Constellium závodoch na mäkké zliatiny v Európe spracovávame mäkké zliatiny založené v 6xxx zliatinovej skupine.
Tieto zliatiny sú vyvinuté v súlade s normami požadovanými podľa rôznych trhov a aplikácií. Tieto normy zahrňujú:

 •  
  mechanické vlastnosti,
 •  
  správanie opotrebovania,
 •  
  tvárniteľnosť,
 •  
  povrchový vzhľad,
 •  
  tepelná a elektrická vodivosť.

Naše technické tímy sú po ruke v každej z našich troch lokalít, aby tak pomohli zákazníkom vybrať si riešenie, ktoré najlepšie zodpovedá ich použitiu a potrebám.

Kľúčový fakt

Naše mäkké zliatiny sú založené v 6xxx zliatinovej skupine. S naším pohľadom do budúcnosti taktiež neustále vedieme výskum nových spôsobov, ako recyklovať hliník ľahšie a efektívnejšie.

Posledná aktualizácia 17 február 2015